top of page

Grupa młodsza

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-7 lat. Obejmują zabawy teatralne, logopedyczne, rytmiczne, elementy tańca i pantomimy.

Ćwiczenia doskonalące pamięć, zabawy uczące współpracy w grupie.

Zdobyte umiejętności prowadzą do realizacji pięknych i radosnych spektakli oraz udziału w występach artystycznych.

 

Grupa starsza

Teatr tworzą dzieci w wieku od 8- 14 lat. Podczas zajęć dzieci rozwijają umiejętności aktorskie i ruchowe, rozbudzają wyobraźnię i wrażliwość twórczą, uczą się wyrażania emocji również w sposób pozawerbalny.
Grupa bierze udział w warsztatach teatralnych, wycieczkach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. 
Ma na swoim koncie udział i nagrody na wielu przeglądach i festiwalach teatralnych. 

Teatr Gromadka realizuje program „Twórcza Mama, Twórczy Tato”, w ramach którego odbywają się zajęcia warsztatowe rodziców z dziećmi, wspólne tworzenie lalek teatralnych, zabawy integracyjne.

bottom of page